Manual för  CP 422 S2i 

Tack för att Ni valt att använda den miljövänliga wellrivaren SveLog Wellpack!
Här följer en kort beskrivning hur maskinen fungerar.
1. Packa upp maskinen och placera den på en lämplig plats.
2. Anslut kontakten till ett uttag 230 V-50/60Hz.
422 S2i är utrustad med en röd snabbstoppsknapp ( NOT-AUS ).
Drag ut denna före igångsättande.
422 S2i är utrustad med en omkopplare för start, stopp och back (revers ).
För att starta maskinen vrid omkopplaren till grön punkt och den gröna lampan tänds.
För att stoppa vrid omkopplaren till gul punkt och maskinen stannar i neutralläge.
För att backa maskinen vrid omkopplaren till röd punkt och maskinen backar.

Wellpapp

Matning av maskinen!
Maskinen matas med kartong eller wellpappmaterial från höger till vänster.
Materialet skall, för att uppnå bästa resultat, köras tvärs över fibrerna!
Materialet går automatiskt igenom maskinen via valsar till pressplåten på baksidan och spillet av materialet skärs samtidigt av på utsidan.

Det färdiga materialet matas ut under pressplåten på baksidan och är sedan färdigt att använda till utfyllnad eller förpackningsmaterial.

Om ett stadigare fyllnadsmaterial önskas, lyft upp pressplåten och låt materialet passera ut utan att ha pressats ihop.

Rulla materialet och lägg detta runt godset.
Varning!!!
Håll långt hår, slips, schal eller andra lösa kläder borta från maskinens inmatningsdel.
För att garantin skall gälla skall maskinen köras med högst 18 mm well. ( ej kraftwell ).

Enheten är utrustad med stos 110mm diameter för anslutning till utsug.

 

Teknisk data:

Kategori: Dubbel-well
Arbetsbredd: 
Obegränsad
Skärbredd: 
420 mm
Max tjocklek: 
0-18 mm
Kapacitet: 
4-6 m³  /h
Hastighet: 
13 m/min
Motoreffekt: 
1,5 kW (3-fas)
Spänning: 
400 V / 50-60 Hz
Storlek: 
980 x 660 x 660, Vikt: 125

Arbetshöjd: 870mm
Ljudnivå: 
60dB (A) obelastad

Ljudnivå: 68 dB (A) under process

 

400 serien är de större modellerna för högre kapacitet och tjockare well. CP 422 hanterar upp till 6 kbm per timme.

Bruksanvisning - Idrifttagning
Viktiga underhålls- och rengöringsinstruktioner
Innan du öppnar huven, till exempel för rengöring
och underhållsarbete, ska maskinen alltid först
frånkopplad från elnätet.
Dra ur el-kontakten!


Underhåll och rengöring av skärmekanismen
Kugghjulen och drivkedjan måste rengöras och
smörjas varje månad.
Fortsätt enligt följande:
1. Öppna huven. Ta bort två skruvar.
2. Ta bort det vänstra sidokåpan på huset
3. Dammsug klippkanalen med en dammsugare och smuts. Rengör kedjan och växlarna (med tryckluft, om det behövs).
4. Applicera fett efter rengöring med en borste eller fettpistol till kugghjulen och drivkedja.
5. Vänster och höger om skärmekanismen - där skäraxeln hålls i lagret -  ska sprayas med olja på lagerplattorna och skärblad.
6. Stäng och skruva fast på huven.

Smörj regelbundet med lämpligt maskinfett.
Kedjespray och olja används regelbundet för att undvika driftstopp.

Skärverket bör oljas med jämna mellanrum. Detta utförs när maskinen rullar och med en oljeflaska som har förlängt rör. Olja från inmatningssidan!

We do Hereby certify that the above mentioned product meets the requirements set
forth inEEC-Guidlines 98/37/EG and 91 / 368/EWG/2006/42/EG
EMV-Guidelines / EWG89/336-91/263/EMV, 92/31/EMV und 2014/35/EU
the above mentioned product meets the following standards and guidlines:
DIN EN ISO 13857, Ausgabe / dated 2008
EN 1088 Ausgabe / dated 1996
EN 0113-3 Ausgabe / dated 06-2007
EN 60204-1 Ausgabe / dated 1997/1998
EN 55011 Ausgabe / dated 1997
EN 61000-4-2/-5 Ausgabe / dated 1995/98
EMV 50140 (IEC 1000-4-2/-4) Ausgabe / dated 1993
Salem, Germany,  14.01.2016
cushion pack
Verpackungspolstermaschinen
Jürgen Degen

Service:
På maskinen bör utföras en undehålls-service minst 1 gång per år.

Beställ service! 

Maskinen uppfyller riktlinjerna enligt
89/392/EWG och 91/368/EWG
EN 292-1, EN 292-2, EN 294 ( säkerhets anvisning )
EN 60204 – 1 ( Elektrisk utrustning på industrimaskiner ) DIN EN 0113
del 1 / 6.93
EMV ( EN 50081-1:1992 och EN 50082-1: 1992 )